Faktiskā procentu likme

Faktiskā procentu likme ir ekonomikas termins, ar kuru ikdienas dzīvē saskaramies visai reti, taču atsevišķos gadījumos, ir vērtīgi zināt, kas tad īsti ir faktiskā procentu likme un kad tā tiek pielietota.

Šo procentu likmi mēdz lietot, lai salīdzinātu gada procentus aizdevumiem ar dažādiem atmaksas termiņiem, savukārt faktiskā gada procentu likme atrodama dažāda veida vērtspapīru darījumos, kā arī darījumos ar noguldījumu fondiem un sertifikātiem.

Atšķirībā no gada procentu likmes (GPL) faktiskajā procentu likmē tiek iekļauti sākuma un beigu papildus maksājumi vai kādas atsevišķas komisijas maksas, kuras bieži vien tiek iekasētas, kā darījuma administratīvās izmaksas. Šī likme parasti netiek izmantota kā oficiāls un vispārpieņemts rādītājs aizdevumu izmaksu salīdzināšanai.

Aprēķinot darījuma faktisko procentu likmi pirms tam ir svarīgi noskaidrot papildus maksājumu esamību un to apjomu līdz pat atmaksas termiņa beigām, jo tikai tādejādi iespējams iegūt reālu un ticamu konkrētā darījuma faktisko procentu likmi.

Izvēloties noformēt aizdevumu, daudz vienkāršāk aizdevumu salīdzināšanu ir veikt izmantojot gada procentu likmi (GPL), kurai, vadoties pēc Latvijas likumdošanas, būtu jābūt noradītai ikvienā no aizdevumu piedāvājumiem, arī tad, ja aizdevuma atmaksas termiņš nemaz nesasniedz vienu gadu, kā tas var būt ātro un patēriņa kredītu gadījumā. Lai gan ātro kredītu gadījumā GPL objektīvi nenoada patiesās aizdevuma izmaksas, tā diezgan vienkārši ļauj salīdzināt izmaksas starp aizdevumiem.

Post Navigation