Atbilde: Kas ir GPL?

Kas ir GPL? Tā ir gada procentu likme, kas ir aprakstīta kā kredīta izmaksas gada izteiksmē. To izmanto dažādi finanšu pakalpojumu sniedzēji un uzņēmumi un viņi dokumentē kredīta pamatsummas procentus par 1 gadu.

Post Navigation